Op deze site staat de workshop voor webmasters van Amnesty groepen die een Joomla site beheren.

Bent u webmaster van een Amnesty groep en wilt u gebruik maken van deze workshop, stuur dan een email aan
het webhostingteam en u ontvangt de instructies hoe u de workshop kunt gebruiken.